Política de Privadesa

Política de Privadesa

Titularitat

Mª Blanca Buti Masana amb nº identificació fiscal 77281068X, sita a carrer Tinent Coronel Sagues 26, 08770 Sant Sadurni d’Anoia (Barcelona).

Informació i consentiment

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’usuari queda informat i dona el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a la URL www.butimasana.com (des d’ara , el “Lloc Web”) siguin tractats per Mª Blanca Butí Masana.

Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en els formularis de la web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

Amb quina finalitat tractarà Buti Masana les dades personals de l’usuari i durant quant de temps

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per Buti Masana d’acord amb les següents finalitats:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta als processos de compra, peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta fi fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Remetre periòdicament als Usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials, relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del seu interès, si l’usuari dóna el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent o, si cas, s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Mantenir informat a l’Usuari sobre les novetats de BUTI MASANA en els seus perfils a les Xarxes Socials, si l’Usuari es fa seguidor de BUTI MASANA en els seus perfils. L’usuari que no vulgui continuar rebent comunicacions comercials sobre BUTI MASANA a les Xarxes Socials ha de deixar de seguir els seus perfils.

Quines dades de l’usuari tractarà Buti Masana

Buti Masana tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.

Quina és la Legitimació del tractament de les dades de l’usuari

El tractament de les dades de l’Usuari per part de Buti Masana està basat en el consentiment que se li demana i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

A quins destinataris es comunicaran les dades de l’usuari

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a altres empreses que presten els seus serveis en diferents àrees de negoci, amb la finalitat que siguin tractats per aquestes per enviar-comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès, si ens autoritza marcant la casella habilitada a l’efecte en els formularis de la pàgina web.

Responsabilitat de l’usuari

L’Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita a BUTI MASANA són verídiques, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a BUTI MASANA o a tercers.

Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per a les quals BUTI MASANA tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que hagin donat prèviament el seu consentiment per a la recepció de les mateixes.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de BUTI MASANA pot demanar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: butimasana@butimasana.com

Exercici de drets

L’Usuari pot enviar un escrit a BUTI MASANA amb l’assumpte “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic butimasana@butimasana.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en BUTI MASANA s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Obtenir de BUTI MASANA la limitació de l’tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), a través de la següent adreça: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, quan l’interessat consideri que BUTI MASANA ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Mesures de seguretat

BUTI MASANA tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.